fbpx

Leena Harjunpää Co: KARHU EDITION (02.-05.08.2023)

Leena Harjunpää Co: KARHU EDITION  

KARHU EDITION  on Leena Harjunpää Co:n nykytanssiteos kolmelle tanssijalle. 

Teos on liikkeellinen ja näyttämöllinen tutkielma sekä katsaus karhujen moninaisiin, ihmisten luomiin, symbolisiin kuvastoihin. Karhu on meille voimaeläin, vaakuna, ujo yksinäinen sielu, tähtikuvio, tähti, aggressiivinen, uhri ja irrotettu talja. Se on julkkis, meemi ja tuote, joka on myös kehollinen, koominen ja sarjakuvallinen. Karhu on monikerroksinen ja monimerkityksellinen olento ja hahmo kulttuurissamme.

Näyttämöteoksessa KARHU EDITION, työryhmä tarkastelee karhujen elämää ja kehollisuutta sekä näyttämöllistää ihmisten suhdetta karhuihin eri näkökulmia hyväksikäyttäen. Teoksessa karhuisuutta ja sen voimaa tavoitellaan ihmisruumiin kautta villisti ja vapaasti. Työryhmä pohtii, millaisia ruumiillisia tiloja, äänellisiä maisemia ja visuaalisia yhteyksiä ja tilanteita karhu ja ihminen tuottavat, ja miten ne asettuvat näyttämölle rinnakkain ja lomittain.

Ensi-ilta: 2.8.2023 klo 19
Muut esitykset: 3., 4. & 5.8.2023 klo 19
Esitys on suunnattu aikuisille (15+).
Kesto: noin 1 h
Esityksessä käytetään voimakasta ääntä, teatteriusvaa sekä välkkyviä valoja. Korvatulppia saatavilla.

Liput: www.tiketti.fi

Peruslippu: Tiketistä 27,50€ / Ovelta 30€
Alennuslippu: Tiketistä 20,50€ / Ovelta 23€ (työttömät, eläkeläiset, opiskelijat, teatteriala)
+ eteispalvelumaksu 3,50€

Jokaiseen esitykseen on myynnissä rajoitettu määrä “Maksa mitä haluat” –lippuja, jotka voi ostaa ovelta klo 18.30 alkaen.

Esityspaikka:

Kulttuuritehdas Korjaamo, Kulmasali
Töölönkatu 51 A-B, Helsinki

Työryhmä:
Koreografia: Leena Harjunpää
Tanssi: Elina Hauta-aho, Pinja Poropudas, Heidi Tiainen
Äänisuunnittelu ja musiikki: Jouni Tauriainen
Pukusuunnittelu ja rekvisiitta: Joona Huotari
Valo- ja tilasuunnittelu: Eero Erkamo
Tuotanto: Leena Harjunpää Co, Kulttuuritehdas Korjaamo
Äänivalmennus: Mathias Lillmåns

Esitystä tukee: Niilo Helanderin säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Koneen säätiö

 

Leena Harjunpää Co: KARHU EDITION

KARHU EDITION is Leena Harjunpää Co’s contemporary dance piece for three dancers. The work is a staged kinesthetic exploration and an overview of the many, human-created, symbolic images of bears. For us, the bear is a power animal, a coat of arms, a shy lonely soul, a constellation, a star, aggressive, a victim and a bear skin rug. It’s a celebrity, a meme, and a product that’s also embodied, comical, and cartoonish. The bear is a multi-layered and multi-meaningful creature and character in our culture.  

In the piece KARHU EDITION, the working group examines the life and physicality of bears and dramatizes the relationship between humans and bears using different perspectives. In the work, bearishness and its power are pursued wildly and freely through the human body. The working group considers what kind of physical spaces, soundscapes and visual connections and situations the bear and human produce, and how they are placed on the stage side by side and alternately.

Premiere: 2.8.2023 at 7pm
Other performances: 3., 4. & 5.8.2023 at 7pm
The performance is aimed for adults (15+).
Duration: about 1 h
In the performance, there is some text spoken in Finnish. An English translation is available in the programme.

Trigger warnings: loud music, theatre haze, blinking lights.
Earplugs available.

Tickets: www.tiketti.fi

Basic ticket: From Tiketti 27,50€ / From the door 30€
Discount ticket: From Tiketti 20,50€ / From the door 23€ (unemployed, retired, students, theater professionals)
+ cloakroom service fee 3,50€

For each performance there will also be a limited amount of “Pay what you want” tickets available. The tickets will be sold at the venue starting from 6.30pm.

Venue:
Kulttuuritehdas Korjaamo, Kulmasali
Töölönkatu 51 A-B, Helsinki

Working Group:
Choreography: Leena Harjunpää
Dance: Elina Hauta-aho, Pinja Poropudas, Heidi Tiainen
Sound design and music: Jouni Tauriainen
Costume design and props: Joona Huotari
Lighting and set design: Eero Erkamo
Production: Leena Harjunpää Co, Kulttuuritehdas Korjaamo
Vocal coach: Mathias Lillmåns

The performance is supported by: Niilo Helander Foundation, Arts Promotion Centre Finland, Kone Foundation

Tapahtuman tiedot
 • Tapahtuma alkaa
  2.8.2023 18:30
 • Tapahtuma loppuu
  5.8.2023 21:00
 • Paikka
 • Kategoria
Tapahtuman tiedot
 • Tapahtuma alkaa
  2.8.2023 18:30
 • Tapahtuma loppuu
  5.8.2023 21:00
 • Paikka
 • Kategoria